top of page
AdobeStock_211968677.jpeg

VÅR MILJÖPOLICY

 • Vi på Magnus Bildemontering har som miljöpolicy att demontera uttjänta bilar på ett sådant sätt att miljön blir så lite belastad som möjligt.
   

 • För att förebygga föroreningar ser vi till att återvinna eller återanvända så mycket utav bilen som är möjligt.
   

 • Vi försöker alltid att arbeta efter metoder där lägsta kravet är att vi följer lagar och regler.
   

 • För att ständigt minska vår miljöpåverkan försöker vi att hitta nya lösningar för att öka återanvändnings och återvinningsgraden.
   

 • Målet förbättras allt eftersom erfarenhet vinns och vi ser till att våra anställda utvecklar ett individuellt ansvar för miljön genom ständig information och utbildning.
   

 • Vårt mål med företaget är att det ständigt utvecklas  och expanderar, både genom att använda ny teknik och ge bästa möjliga service till våra kunder.

bottom of page