top of page
white-cloud-blue-sky.jpg

HÅLLBARHET

En cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle

Det krävs mindre energi och råmaterial att återanvända en del från oss än att köpa en nyproducerad del. När vi får in uttjänta och icke-fungerande fordon till vår anläggning är det vårt jobb att tillvarata och återinföra de delar som direkt kan återbrukas på marknaden.

 

Vi förbereder för både återanvändning och vidareanvändning, med möjlighet att samla ihop de komponenter som kan återbrukas efter renovering. Dessutom skapas de bästa förutsättningarna för effektiv materialåtervinning av det som inte kan återbrukas.

 

Vi demonterare återinför fungerande delar till marknaden i enlighet med framtidens cirkulära ekonomi – och det ska göras på ett så ansvarsfullt och kvalitativt sätt som möjligt.


Del av något större


Vi är stolta över att tillhöra Autocirc. Koncernen har som ambition att bygga ett eftermarknadsföretag inom fordonsindustrin som helhjärtat fokuserar på återanvändning och återvinning.

 

Tanken är att tillsammans med fristående aktörer skapa en cirkel av specialistföretag som arbetar inom de olika delarna av eftermarknadscykeln. Allt för att uppnå högre andel återbruk av fungerande fordonsdelar, samt öka möjligheterna för återbruk av renoverade delar och skapa bättre förutsättningar för materialåtervinning och återinförande av rena sekundära råmaterial.

 

Framtidsbilden är att vi tillsammans kan minimera materialspill och skapa ett stabilt flöde av hållbara reservdelar.

Se gärna på Autocircs nya youtube film:

https://youtu.be/i6BXOU9ZHrw?si=I4T1EsiWuBscFY8h

Cirkulär ekonomi
Miljöavtryck
Miljöavtryck
Del av Autocirc
bottom of page