top of page
Bildelar
AdobeStock_211968677.jpeg

MILJÖ

Varje år återvinns ca 175 000 personbilar.


Varje personbil innehåller en mängd värdefulla metaller och andra material. Den största delen av en genomsnittlig personbil består av järn och stål, men det finns även en del andra metaller som bland annat aluminium och koppar.

 

Sverige ligger lång fram när det gäller återvinning av skrotbilar. De personbilar som återvinns idag, återvinns till 95 procent. 

 

Vi värnar om miljön och är noga med hantering och sortering av miljöfarligt avfall. De bildelar som kan återanvändas lägger vi ut till försäljning.
När du skrotar din bil återanvänds till exempel däcken, karossdelar, batterier, katalysatorer, motorer och växellådor. Delar och vätskor som återvinns är b la oljefilter, kylmedel för klimatanläggning, oljor i motorn, växellådan och styrsystemet, samt utlösta airbag.
 

Återvinning

STEG 1

Detonering av Airbags

STEG 2

Dränering

STEG 3

Demontering

STEG 4

Fragmentering
bottom of page