top of page
Management System Certificate Part 1
Management System Certificate Part 2
AdobeStock_211968677.jpeg

VÅR MILJÖPOLICY

 • Vi på Magnus Bildemontering har som miljöpolicy att demontera uttjänta bilar på ett sådant sätt att miljön blir så lite belastad som möjligt.
   

 • För att förebygga föroreningar ser vi till att återvinna eller återanvända så mycket utav bilen som är möjligt.
   

 • Vi försöker alltid att arbeta efter metoder där lägsta kravet är att vi följer lagar och regler.
   

 • För att ständigt minska vår miljöpåverkan försöker vi att hitta nya lösningar för att öka återanvändnings och återvinningsgraden.
   

 • Målet förbättras allt eftersom erfarenhet vinns och vi ser till att våra anställda utvecklar ett individuellt ansvar för miljön genom ständig information och utbildning.
   

 • Vårt mål med företaget är att det ständigt utvecklas  och expanderar, både genom att använda ny teknik och ge bästa möjliga service till våra kunder.

DNV ISO 14001
Återvinning
bottom of page